Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Nařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka

Narizeni_SVS_-_AI_Lovesice_u_Prerova.pdf

pasma.mapa.narizeni.KVSM AI.docx

 

V úterý 24. a  ve středu 25. ledna bude místostarostka, sl. Petra Kučová, obcházet jednotlivé domácnosti a registrovat chovatele drůbeže a sdělovat individuálně podrobnější informace. 


Autor: PKu. Publikováno 23. 1. 2017 19:08

Tříkrálová sbírka 2017 - souhrn za okres Přerov

Tříkrálová sbírka - souhrn.jpg


Autor: PKu. Publikováno 18. 1. 2017 16:52

Ceník za pronájem sokolovny Vlkoš

pronájem sokolovny.jpg


Autor: PKu. Publikováno 16. 1. 2017 17:48

Nabídka pronájmu detektorů kouře

Innogy.jpg


Autor: PKu. Publikováno 14. 12. 2016 17:49

Harmonogram svozu domovního odpadu v roce 2017

Harmonogram svozu popelnic 2017.jpg


Autor: PKu. Publikováno 14. 12. 2016 16:51

Povinné kontroly kotlů na pevná paliva

Datum konání: 1. 11. 2016 - 31. 12. 2016

Povinne kontroly kotlu.pdf


Autor: PKu. Publikováno 7. 11. 2016 17:33

Zpravodaj Policie ČR pro občany Přerovska 2/2016

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska 2.pdf


Autor: PKu. Publikováno 7. 9. 2016 17:11

Jízdenka IDSOK

TZ_JEDNA JIZDENKA IDSOK.doc

jizdenka-idsok_pohodlne.pdf

 

 

 


Autor: PKu. Publikováno 7. 9. 2016 17:01

Videogalerie - zkušební provoz

Spustili jsme pro Vás zkušební provoz video kanálu na Youtube.

Další videa budeme postupně přidávat.

Případné připomínky a návrhy pište do diskuze

 

 


Publikováno 26. 6. 2016 18:18

Povinné kontroly kotlů na pevná paliva

 

Povinné kontroly kotlů na pevná paliva - seznam odborně způsobilých osob

Seznam obsahuje odborně způsobilé osoby (OZO) proškolené pod dohledem Hospodářské komory České republiky v rozsahu nutném k provádění kontrol níže uvedených stacionárních zdrojů na pevná paliva podle § 17, odstavec 1 písmeno h), zákona č. 201/2012 Sb.o ochraně ovzduší. Seznam je průběžně doplňován o další osoby v závislosti na jejich proškolování u výrobců.

Co přesně říká výše citované ustanovení zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.)? "Provozovatel stacionárního zdroje je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem."

§41, odst. 15 téhož zákona uvádí termín první kontroly takto: "Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) nejpozději do 31. prosince 2016."


Autor: PKu. Publikováno 16. 5. 2016 19:21