Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Ceník za pronájem sokolovny Vlkoš

pronájem sokolovny.jpg


Autor: PKu. Publikováno 16. 1. 2017 17:48

Nabídka pronájmu detektorů kouře

Innogy.jpg


Autor: PKu. Publikováno 14. 12. 2016 17:49

Povinné kontroly kotlů na pevná paliva

Datum konání: 1. 11. 2016 - 31. 12. 2016

Povinne kontroly kotlu.pdf


Autor: PKu. Publikováno 7. 11. 2016 17:33

Zpravodaj Policie ČR pro občany Přerovska 2/2016

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska 2.pdf


Autor: PKu. Publikováno 7. 9. 2016 17:11

Jízdenka IDSOK

TZ_JEDNA JIZDENKA IDSOK.doc

jizdenka-idsok_pohodlne.pdf

 

 

 


Autor: PKu. Publikováno 7. 9. 2016 17:01

Videogalerie - zkušební provoz

Spustili jsme pro Vás zkušební provoz video kanálu na Youtube.

Další videa budeme postupně přidávat.

Případné připomínky a návrhy pište do diskuze

 

 


Publikováno 26. 6. 2016 18:18

Povinné kontroly kotlů na pevná paliva

 

Povinné kontroly kotlů na pevná paliva - seznam odborně způsobilých osob

Seznam obsahuje odborně způsobilé osoby (OZO) proškolené pod dohledem Hospodářské komory České republiky v rozsahu nutném k provádění kontrol níže uvedených stacionárních zdrojů na pevná paliva podle § 17, odstavec 1 písmeno h), zákona č. 201/2012 Sb.o ochraně ovzduší. Seznam je průběžně doplňován o další osoby v závislosti na jejich proškolování u výrobců.

Co přesně říká výše citované ustanovení zákona o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.)? "Provozovatel stacionárního zdroje je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem."

§41, odst. 15 téhož zákona uvádí termín první kontroly takto: "Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) nejpozději do 31. prosince 2016."


Autor: PKu. Publikováno 16. 5. 2016 19:21

Porovnání všech položek výpočtu cen vodného a stočného

Vodné stočné-2015 kalkulace.xlsx


Autor: PKu. Publikováno 2. 5. 2016 17:12

Cestování s dětmi - informace z MV ČR

Cestování.JPG

 

Leták - Cestování s dětmi.pdf


Autor: PKu. Publikováno 27. 4. 2016 18:20

Zpravodaj Policie ČR pro občany Přerovska 1/2016

Zpravodaj policie CR pro obcany Prerovska 1 - 2016[1].pdf


Autor: PKu. Publikováno 21. 3. 2016 17:19