Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Současnost

Současnost

V obci Věžky žije ke dni 31.12.2016  212 obyvatel.
Obec Věžky spravuje Obecní zastupitelstvo, které je složeno ze 7 členů.
Starostou obce je Ing. Antonín Běhálek, místostarosta Petra Kučová. 

členové OZ: Tomáš Josefík, Mgr. Barbora Kostíková, Zuzana Kroupová, Milan Nebojsa, Josef Stojan 

Úřední hodiny obecního úřadu: pondělí dle individuální domluvy, středa 16,30 - 18,30 hodin. 

Součástí budovy obecního úřadu je také místní hnihovna, o kterou se léta obětavě stará paní Vlasta Hollá. Knihovna je veřejností zpřístupněna 2 hodiny týdně. V současnosti je v knihovně díky  projektu "Internetizace knihoven" pro občany instalován nový osobní počítač s připojením na internet.

Od roku 1990, kdy se obec osamostatnila, se mnohé změnilo. Byla vybudována vodovodní síť, plynofikace, chodníky podél domů, zrekonstruovala se budova obecního úřadu, knihovny, budova bývalé hasičské zbrojnice, kaple a dle potřeb se provádí opravy místních komunikací.

Co přinesla předchozí léta ... 

V roce 2010  byla mezi Obcí Věžky a Státním zemědělským intervenčním fonde (dále jen SZIF) podepsána Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR pro projekt „Rekonstrukce multifunkčního domu a vybudování dětského hřiště“.

V lednu 2011 roku byla započata totální rekonstrukce, která zahrnuje opravu budovy obecního úřadu, přilehlé zasedací místnosti a knihovny, přičemž byla nově zřízena i multimediální místnost (pracoviště se 2 PC sestavami a promítacím dataprojektorem).

Generální opravou prošla celá budova – byla nově pořízena střecha, výměna oken, podlahových krytin, a v neposlední řadě bylo vybudováno plně dostačující hygienické zázemí.

Nedílnou součástí projektu byla i výstavba dětského hřiště – byl zřízen nový hrací koutek s atraktivními prvky, které jsou lákadlem nejen pro místní, ale i přespolní děti, které se svými rodiči navštěvují sportovní a společenské akce konané na zdejším sportovišti.

Náklady na celkovou rekonstrukci činí 7 093 444 Kč, přičemž SZIF poskytl dotaci ve výši 5 960 877,-Kč.

Slavnostní otevření dětského hřiště se konalo 12.srpna 2011. Pro děti byly připraveny atraktivní soutěže, kterými je provázely slavné večerníčkovské postavy.

hřiště Věžky hřiště Věžky hřiště Věžky

Neděle 14.srpna byla ve znamení hodových oslav. Při ranní Mši svaté byla posvěcena i budova obecního úřadu.

Odpolední hodové slavnosti zpestřilo taneční vystoupení místních děvčat, seniorek z Vlkoše, tanečního souboru Hanácké prosének a  taneční skupiny Gracie Vlkoš.

Do pozdních večerních hodin k tanci a poslechu hrála oblíbená kapela Karolína.

O sportovně kulturní vyžití v akci se zasloužily i místní spolky – Sportovně střelecký klub (dále jen SSK)  a Sbor dobrovolných hasičů (dále jen SDH).

Hlavní náplní činnosti SSK Věžky byla i v letošním roce podpora sportovních aktivit mládeže i dospělých. Většina akcí se odehrává v místním sportovním areálu, kde v loňském roce proběhla I.etapa rekonstrukce, financovaná z programu LEADER.

Letos bylo SSK uspořádána řada sportovních zápolení – turnaj v nohejbalu, volejbalový turnaj O přeborníka mikroregionu Moštěnka, O pohár starosty obce a turnaj Věžky Open, v jehož rámci se uskutečnilo setkání hudebních skupin Rockové Věžky III.

Během letní sezóny, kdy je hřiště využíváno i pro zápasy Ligy malé kopané Přerovska, zajišťují členové SSK každodenní prodej občerstvení.

Z oblasti sportovní střelby probíhaly v zimním období tréninky ze vzduchových zbraní v sokolovně ve Vlkoši; v rámci Dětského dne byla uspořádána střelecká soutěž Zlatá diabolka mládeže. Ppro dospělé pak místní přebor ve střelbě ze standardní malorážky na střelnici v Chropyni a soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky a pistole Zlatá diabolka.

Akcí spojenou se všeobecným veselím bylo i letos již tradiční kácení máje.

Do společenského života v obci letos „zasáhli“ i místní dobrovolní hasiči, kteří po mnoha letech obnovili tradici Vodění medvěda. Průvod asi 15 masek – od pirátů přes zdravotníky a večerníčkové postavičky – se vydal na průvod obcí. Hospodyňky cestou nabízely obvyklé masopustní dobroty i štamprličku na zahřátí. Odměnou jim byl tanec s medvědem.