Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Volby do zastupitelstev obcí 2022

Volby do zastupitelstev obcí 2022Vyvěšeno: 18. 5. 2022
Sejmuto:

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dnech 23. a 24. září 2022

Obec Věžky má pouze jeden volební obvod a jeden volební okrsek.

Pro volby do obecních zastupitelstev nelze využít voličský průkaz.

Kandidátní listiny mohou podávat volební strany nejlépe po telefonické domluvě na tel.: 581 268 288,

případně 581 268 460 a to v úředních hodinách Magistrátu města Přerova, Bratrská 709/34, přízemí,

dveře č. 3 nebo č. 13, nejpozději však do úterý 19. července 2022 do 16:00 hod.

Upozornění: v pondělí dne 4. července 2022 bude registrační úřad uzavřen !

 

priloha_1038257038_0_1. Úvodem.doc

priloha_1038257038_1_2. KL obecná.doc

priloha_1038257038_2_3. KL PS - obce.doc

priloha_1038257038_3_4. KL PH- obce.doc

priloha_1038257038_4_5. KL koalice PS - obce.doc

priloha_1038257038_5_6. KL koalice PH - obce.doc

priloha_1038257038_6_7. KL koalice PS a PH - obce.doc

priloha_1038257038_7_8. KL sdružení PS a NK - obce.doc

priloha_1038257038_8_9. KL sdružení PH a NK - obce.doc

priloha_1038257038_9_10. KL NK - obce.doc

priloha_1038257038_10_11. KL sdružení NK - obce.doc

priloha_1038257038_11_Petice.doc

priloha_1038257038_12_Prohlášení kandidáta.doc

priloha_1038257038_14_Kam podávat kandidátní listiny pro obce.pdf

priloha_1038257038_15_Počty podpisů na petice, jedn. obce.pdf

priloha_1038257038_16_počet obyvatel - pověřený úřad volby.pdf

 

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d

 

Informace k volbám - Olomoucký kraj

https://www.olkraj.cz/volby-cl-20.html

 

Informace k volbám - Magistrát města Přerova

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/volby/volby-do-zastupitelstev-obci.html

 

Okrsková volební komise

 Dle § 17 odst. 2 zákona může každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové  volební komise v obci Věžky, a to v termínu nejpozději 30 dnů před konáním voleb – tj. do 24. srpna 2022 do 16:00 hod. 

Delegováním se rozumí doručení seznamu členů okrskové volební komise (dále jen OVK) osobou oprávněnou jednat jménem volební strany v listinné podobě osobně, nebo poštou starostovi, nebo v elektronické adresu obce. V případě využití elektronického podání ze strany osoby oprávněnou jednat jménem volební strany je nutno zaslat tento seznam s elektronickým podpisem této osoby, nebo podpisem osoby, která je k tomuto úkonu pověřena.

 Školení k volbám: se uskuteční ve středu dne 14. září 2022 v 08:30 hod. v budově kina Hvězda, Čechova 243/49 v Přerově určené pro zapisovatele, místopředsedy a předsedy okrskových volebních komisí.

 

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 13. 06. 2022 18:15